Inschrijving Keramiek

LITTERA vzw STUDIO MEGANCK

 

Academie voor communicatieve en artistieke vaardigheden - Uitgeverij

Afdelingen: experimentele schilderkunst, keramische vormgeving, schrijfkunst

Secretariaat: Duinenweg 401 8430 Middelkerke Telefoon 059/ 30.58.66 en 0497 90 34 19

BS. 19 071 93 BTW 451 156 007

Bank: BE38 0001 2075 2872

 

INSCHRIJVINGSFORMULIER Keramiek

 

……. JAAR

 

NAAM:…………………………………………………………………...

 

VOORNAAM: ………………………………………………………………...

 

GEBOREN TE/OP: ………………………………………………………………...

 

STRAAT/NR: ……………………………………………………………..........

 

POSTCODE/GEMEENTE: ……………………………………………………………

 

TELEFOON/GSM:……………………………………………………………………

 

EMAIL: ………………………………………………………………

 

NOODNUMMER: ……………………………………………………………………

 

IK BETAAL :

 

PER ACADEMIEJAAR O

PER SEMESTER O (Sept / jan en feb / juni)

 

Het cursusgeld wordt steeds betaald per academiejaar ( 190 €) of per half jaar (2x 105 €) op het reknr. BE 38 000 120 75 28-72 en kan in geen geval, gedeeltelijk of volledig of om welke reden dan ook, teruggevorderd worden.

 

Elke cursist verklaart zich akkoord met het huishoudelijk reglement van de gemeente Middelkerke en dat van Littera. Ik ga eveneens akkoord met alle publicaties van beeldmateriaal waarop ik voorkom i.v.m. de activiteiten evenals met het ter beschikking stellen van mijn coördinaten aan de medecursisten en de gemeentelijke instanties.

 

 

 

Gelezen en goedgekeurd op:handtekening en datum