Littera vzw

Littera vzw

academie voor artistieke

en communicatieve

vaardigheden – uitgeverij

(Opgericht te Gent in 1993)

Zetel & Secretariaat:

Duinenweg, 401

8430 Middelkerke

 

LITTERA vzw

 

Academie voor artistieke en communicatieve vaardigheden

 

Uitgeverij

 

In In de schoot van Littera vzw werd Studio Meganck opgericht.u schoo

RUDY MEGANCK

(26.02.1950 - 12.04.2014)

SCHILDER - KERAMIST - DICHTER

Stichter en bezieler "Studio Meganck"

"Hij voelde zich een vrije vogel die je zijn vlucht moest laten"

 

Hij was in zijn jeugd al gebeten door kunst en deze passie heeft zijn hele leven richting gegeven op een manier, die een kunstenaar "pur sang" eigen is.

 

In de normaalschool gaf hij al gedichtenbundels uit en organiseerde hij zijn eerste expo's.

Kunst in al zijn vormen en kleuren is hem blijven inspireren.

 

Toen hij met pensioen ging, kon hij zich ongelimiteerd op zijn passie storten.

Hij had de tijd en de vrijheid om zich uit te leven in een eigen kunstacademie "Studio Meganck", de beeldende afdeling binnen "Littera vzw".

Hij startte de afdelingen keramische vormgeving, experimenteel schilderen en een kinderacademie op.

 

Velen gingen ervan uit dat "Studio Meganck - plastische kunsten" zonder hun stichter Rudy , een stille dood zou sterven.

 

Niets was minder waar.

 

Inge (Algemene Coördinator), Nadine (Administratie & Logistiek), Christa (Keramiek), Noëla (Keramiek), Lu (Schilderen) en Anneke (Schilderen) hebben Studio Meganck verder gezet .

 

In september 2016 werd de afdelig schilderen aangepast : Mentor Miriam Maes

 

In 2016 werd tevens de afdeling Communicatieve Vaardigheden opgericht.

 

In september 2017 werd de afdeling keramiek aangepast : Mentor Christa Houttekens