Nicole Ledegen

 

 

 

 

Nicole Ledegen

www.studiorinkelsteeltje.be

(°29-03-1957)

 

STUDIES

 

 • Diploma van Hoger Onderwijs, Economische afdeling, Instituut O.L.V.-Visitatie, Sint-Amandsberg, 1975.
 • Diploma van Gegradueerde in de Logopedie, Katholieke Hogeschool voor Gezondheidszorg, St -Lievenspoortstraat 143, Gent, 1979.
 • Eindwerk: ‘Dieptezicht i.v.m. het leesproces’ Promotor: Dhr.Casteleyn

Stages: bij licht mentaal gehandicapten, taal- leer-en gehoorgestoorden in verschillende revalidatiecentra.

 • Diploma Leraar secundair onderwijs: Nederlands-Zedenleer-Aardrijkskunde, Hogeschool Gent, Ledeganckstraat, 2000.
 • Eindwerk: ‘Het schrijfonderwijs in het secundair onderwijs. Een pleidooi voor de Muzische vorming.’ Promotor: Mevr. M. Verween.

 

 

Stages

 

 • het Gemeenschapsonderwijs type A.SO. eerste graad en de Kunsthumaniora tweede en derde graad
 • het Stadsonderwijs type B.S.O.eerste graad en Projectonderwijs
 • een alternatieve stage in het Vredeshuis met als thema ‘Kinderrechten’.
 • Diploma Notenleer met onderscheiding, Muziekacademie Gentbrugge, leerkracht: Mevr. Y. Cornelis,1969,
 • met uitmuntendheid, leerkracht:De heer J. Nachtergaele,1970.
 • Diploma Dictie met grote onderscheiding, Muziekacademie Gentbrugge, leerkracht: Mevr. A. Walgraef, 1975.
 • Diploma Voordracht met onderscheiding, Muziekacademie Gentbrugge, leerkracht: Mevr. Van Houtte-Samyn, 1976.
 • Attest schrijfdocente door vzw Creatief schrijven-Antwerpen, 2005.

 

INTERESSANTE BEROEPSERVARING

 

 • als logopediste in verschillende revalidatiecentra in Gent, Ronse, Aalst in de dienst logopedie of psychomotoriek.
 • in de Rijksschool voor Buitengewoon Onderwijs, Voskenslaan te Gent; in het R.C. te Ronse; in het R.C. te Aalst; in het R.C. Sassevaartstr. te Gent; in het R.C. in de Lange Violettestr. te Gent.
 • als interim-leerkracht Dictie en Voordracht in de Stedelijke Muziekschool te Geel.
 • als freelance-leerkracht Muzische Vorming voor kleuters in de Musical-school te Sleidinge.
 • als schrijfdocente Autobiografisch schrijven voor senioren te Antwerpen.
 • als free-lance gids voor de poezieroute te Gent vanaf 2000.
 • als leerkracht niet-confessionele zedenleer in de lagere school van Zele (12 uren vastbenoemd), Zeveneken (200-2001),en Destelbergen/Heusden (6 uren vastbenoemd)
 • als leerkracht Woord in de muziekschool te Destelbergen(2001-2002-2003)
 • als deeltijds logopediste in 1ste gr secundair, Atheneum, Wispelbergstr, Gent(2005-2006-2007)
 • als taaldocente-logopediste in de privéschool Tutti Frutti, Brussel en ISGhent (2014)
 • al logopediste in de Tolk-en Vertaalservice, Wolterslaan 17, Gent (2014)

 

PUBLICATIES

 

Wetenschappelijke

 • een uitgave van een video ‘Informatiesessies over kinderen met ontwikkelingsstoornissen- Signaallijst van 0-3j’ door een werkgroep ad hoc, 1994.
 • een artikel in tijdschrift Signaal:’De taalontwikkeling bij mentaalgehandicapten’ samen met collega’s geschreven naar aanleiding van een Logopedisch Congres, 1995.
 • een bijdrage in “Wat had je gedacht?” leidraad voor filosoferen met jongeren, Wolters Plantyn, 2008.
 • een bijdrage over preventie van logopedische stoornissen bij meertaligheid in”Langues à la carte-Les enfants d’abord-Proximités, Brussel, 2011.

Literaire:

 • -Poëziebijdrage in de gezamenlijke bundel ‘Op hoop van liefde’ door de Schrijversacademie, 1987; en in’Woorden voor Anton’, 1993.
 • Poëzie- en Prozabijdrage in het tijdschrift Concept, 1994.
 • debuutbundel ‘Toen de vogelverschrikker sprak’, Dilbeekse Cahiers, 1994.
 • Poëziebijdrage in de Literaire kalender, Manteau/Promedia, 1999.
 • Prozabijdrage in de verhalenbundel ‘Het huiszielenproject’ door vzw Littera, 1999.
 • beeldgedichten in kunstboeken en tentoonstellingen van beeldende kunstenaars:-’Tekst-iel’ voor Gerard Weewauters, 1999/ ’Blauwdruk’ voor Chris Rul in Lineart,1999/-’Bouwdozen’voor Luk Smekens, 2000 e.a.
 • behaalde een vierde plaats in de poëziewedstrijd georganiseerd door de Hogeschool Gent Studentenraad, 2000.
 • Max, een plotuitwerking voor figurentheater TOK, première juli 2007en opgevoerd in verschillende scholen.
 • als curator en auteur voor een hommage aan dichtes Lucrèse Van Hecke, “Wit over zwart” in tijdschrift Vorm, Filosofie en Gaga, XXII afl., voor een oplage van 60 genummerde uitgaven.

 

 

BIJSCHOLING

 

 • Workshop ‘Muziekinstrumenten maken en ermee musiceren’ in het W.I.V. te Sint-Amandsberg, 1985.
 • Sprookjesanimatie op verjaardagsfeestjes, in verenigingen en jeugdhuizen, 1986-1988-1989.
 • Cursus Stemtherapie van Dr. Pahn en Fass-test
 • Studiedag ‘Signaallijst voor kleuters’, 1992.
 • Voordracht ‘Creatief schrijven voor kinderen’ door Ben Reynders, 1996.
 • Studiedag ‘Kinderen tussen Letters’ Amsterdam, 1996, Prozaworkshops in het Colofon, Amsterdam.
 • Cursus ‘Sprookjes’ door Lutgarde de Gendt, 1997.
 • Studiedag ‘Leesplezier voor moeilijke lezers’ Bibliotheekschool, Gent, 1998.
 • Workshops rond de voorstellingen ‘Kati?! Kato?!’ en ‘3 Musketiers’, De Kopergieterij, 1998-1999.
 • Workshop “Beeldend werken met kinderen en gezinnen”, Sig, Destelbergen, 2002.
 • Nascholingen “Poëzie en Onderwijs” en “Poëzie in de Lerarenopleiding” en “Literatuureducatie” 2005-2006, Canon Cultuurcel, Dep.Onderwijs.
 • Vorming over rekenzwakke kinderen, SIG, Destelbergen, 4/11/2005
 • Opleiding ‘Religie begrijpen van binnen uit’, EHSAL, Brussel, 2007.
 • Vorming” Wereldboeken in de klas”, Kleur Bekennen Oost-Vlaanderen, 11/3/2009.
 • Studievormiddag ‘Had de eerste mens een naam?’, 18/5/2009, Gent , UVV-UVB.
 • Dag van de literatuureducatie, Canon Cultuurcel, Gent 23/3/2009.
 • Vormingssessie ‘Poëzie in de bib’, Bibliotheekschool Gent, 27/5/2009.
 • Vormingsactiviteit “Kinderen en ingrijpende veranderingen”, SIG, Destelbergen, 17/02/2010.
 • Studiedag Solidaire scholen, o.a. opvoeden tot wereldburgerschap, Taalsensibilisering, Foyer en Kleur Bekennen, 24/11/2010.
 • Werkgroep “Interlevensbeschouwelijke lespakketten” , Nascholing LBV, Gent, 30/05/2011 e.v.
 • Cursus “Wat te doen bij seksueel grensoverschrijdend gedrag bij kinderen?”, UA, Wilrijk, 5/03/2012.
 • Symposium Meertaligheid, febr.2014, Thomas More, Antwerpen

 

 

Initiatieven

 

 • Engagement in de Beheerraad van de Werkgroep Poëzie, Schrijversacademie, v.z.w. Littera zoals het secretariaatswerk, het organiseren en volgen van de cursussen poëzie, proza en scenario, van 1984 tot eind 1999.
 • Optredens poëzie en klankimprovisatie in de Poëziefabriek,
 • Germania, Kunstenaarscollectief Barbabelge, Arca op zolder, Visiteurs du Soir, Open Kring, Logosvrouwen, Damo-art en medewerking verleend aan allerlei poëzieprojecten en workshops.
 • Lid van de Algemene Vergadering van vzw Creatief Schrijven van 2000 t.e.m. 2011.
 • Momenteel lid van de Algemene Vergadering van het EFTC en bestuurslid van HAM en dekenij Patershol.
 • Free-lance gids voor de poëzieroute vzw Poëziecentrum Gent zowel de kinderpoëzieroute als de route voor jongeren en volwassenen.
 • Oprichting Studio Rinkelsteeltje met poëzie, klank en performance: www.studiorinkelsteeltje.be